Stockholmsområdet och Dalarna kopplas samman genom Dalabanan, ett 265 km långt järnvägsstråk som går från Stockholm till Mora. Ända sedan 1873 har det bedrivits järnvägstrafik på banan. Orterna och regionerna utmed banan är olika varandra, men alla bidrar till Sveriges välfärd.