Ytterligare ett steg närmare sent kvällståg och tidigt morgontåg på Dalabanan

I och med att Trafikverket nu fastställt tågplanen för 2015 så är det sena kvällståget från och tidiga morgonanslutningen till Stockholm ytterligare ett steg närmare.

Vd:n för Tåg i Bergslagen, Hugo Oljemark, berättar nu att man fått klartecken från Trafikverket om att köra en tidig morgontur från Falun via Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta och Sala till Uppsala och en sen avgång från Stockholm och Arlanda norrut via Dalabanan till Falun.

Tåg i Bergslagens planer presenterades tillsammans med Dalabanans Intressenter redan i våras när man beslutat att lämna in en ansökan om s k tåglägen för trafiken, ett besked som var efterlängtat av både kommuner och näringsliv utmed banan.

Den nya trafiken kommer att trafikera Dalabanan under vardagar med en tidig avgång från Falun omkring kl 03.15 som anländer till Uppsala strax före kl 06.00 där förbindelse mot Arlanda och Stockholm finns med SL. Tåget vänder och går norrut mot Dalarna och anländer till Borlänge vid 07.30 och Falun runt kl 08.00, vilket bör vara attraktivt för pendlare från Uppsala och södra Dalarna. På eftermiddagen avgår ett tåg söderut från Falun vid kl 17.00 för att ta upp passagerare utmed Dalabanan och anländer till Stockholms central vid 19.30-tiden. Strax efter kl 22.00 avgår det från Stockholm och anländer Borlänge kl. 00.30 och Falun ca kl. 00.45.

Allt sedan SJ under hösten 2011meddelade att man avsåg upphöra med den sena och tidiga förbindelsen mellan Stockholm och Dalarna, har Dalabanans Intressenter arbetat intensivt för att få tillbaka dessa avgångar, säger Abbe Ronsten, ordförande i Dalabanans Intressenter och kommunstyrelsens ordförande i Säters kommun, och pekar på den betydelse som dessa kompletterade avgångar har för näringslivets och regionens konkurrens- och attraktionskraft.

Den nya trafiken genomförs i samarbete med Upplands Lokaltrafik, UL som ansvarar för trafiken i Uppsala län. De Reginatåg som används för trafiken körs dock av Tågkompaniet på uppdrag av Tåg i Bergslagen. Trafiken, som beräknas kosta ca 3 miljoner kronor finansieras till hälften av biljettintäkter. Resterande delar av kostnaderna fördelas mellan Landstinget Dalarna och kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta och Sala.

Dalabanans Intressenter har under åren fått många och tydliga signaler från näringslivet utmed banan om att dessa avgångar är efterfrågade och är därför mycket glada över att återkomsten av dessa anslutningar nu tycks vara ytterligare ett steg närmare. Föreningens tycker inte att satsningen ska ses som ett hot mot den trafik som SJ bedriver på Dalabanan utan gör tvärtemot bedömningen att utökningen utbudet istället kommer att attrahera fler resenärer att välja tåget och därmed också generera ett ökat resande även för SJ.

Den nya trafiken förväntas komma igång i januari 2015.