Förslag till ny Nationell Plan 2018-2029

I förslaget till ny Nationell Plan 2018-2029 som Trafikverket presenterat finns två förslag på nya namngivna objekt på Dalarna med; Dalabanan, åtgärder för utökad turtäthet och kortare restid (131 mkr) och Heby, mötesspår (114 mkr). Dalabanans Intressenter har tillsammans med Region Dalarna, Region Västmanland och Region Uppsala formulerat gemensamma synpunkter på förslaget till Nationell Plan 2018-2029. Läs Synpunkter på Nationell plan här.