Turister som bara blir fler och fler…

Turismen är en sektor som blir viktigare för alla Sveriges regioner. Vår region är inget undantag. Om vi bara ser till Dalarna, så är det Sveriges tredje största turismlän. Bara storstadsregionerna är större. Varje år tillbringar turister fyra miljoner gästnätter här på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser. Sälen ensamt är Sveriges tredje största turistmål, med två miljoner […]

Arbetspendling och utvidgade arbetsmarknadsregioner

Varje dag pendlar 50 000 människor längs stråket Mora–Stockholm, varav 5 000 med tåg. Det är siffror som skulle kunna ökas avsevärt. Ökad tillgänglighet i termer av kortare restider och plats för fler regionaltåg, snabbtåg och godståg stärker kommunernas attraktionskraft både för boende och företagsutveckling samtidigt som det också stärker näringslivets konkurrenskraft. Bättre möjligheter till snabb och bekväm […]

Sveriges största turismlän utanför storstäderna

Att Dalarna är en region som är vacker och har mycket att erbjuda, vittnar det faktum att länet följer tätt efter storstadsregionerna och placerar sig som Sveriges tredje största turismlän. Antalet människor som vill uppleva utbudet i Dalarna ökar också år efter år.

Centrum för studenter

Regionen rymmer inte mindre än fem universitet och högskolor. – Uppsala universitet – Högskolan Dalarna – Högskolan Gävle – Högskolan Västerås – SLU Sveriges lantbruksuniversitet

Näringsliv i internationell toppklass

Stål- och skogsindustrin som i decennier varit kärnan inom svensk export och lagt grunden till den svenska välfärden, är här en levande del av samhället. I regionen ligger Dalarna, som är landets fjärde största exportlän med världsledande företag som ABB, SSAB, StoraEnso och Outokumpu på kartan. Landets fjärde största stad, Uppsala, är en viktig knutpunkt och ett […]