Sveriges största turismlän utanför storstäderna

Att Dalarna är en region som är vacker och har mycket att erbjuda, vittnar det faktum att länet följer tätt efter storstadsregionerna och placerar sig som Sveriges tredje största turismlän. Antalet människor som vill uppleva utbudet i Dalarna ökar också år efter år.

Centrum för studenter

Regionen rymmer inte mindre än fem universitet och högskolor. – Uppsala universitet – Högskolan Dalarna – Högskolan Gävle – Högskolan Västerås – SLU Sveriges lantbruksuniversitet

Näringsliv i internationell toppklass

Stål- och skogsindustrin som i decennier varit kärnan inom svensk export och lagt grunden till den svenska välfärden, är här en levande del av samhället. I regionen ligger Dalarna, som är landets fjärde största exportlän med världsledande företag som ABB, SSAB, StoraEnso och Outokumpu på kartan. Landets fjärde största stad, Uppsala, är en viktig knutpunkt och ett […]