Dalabanans Intressenter är en förening med kommuner och regionala organ utmed eller i nära anslutning till Dalabanans sträckning. Föreningens huvuduppgift är att verka för en positiv utveckling av banan och trafiken på denna för att på så sätt stärka attraktions- och konkurrenskraft hos kommuner, regioner och näringsliv utmed järnvägsstråket.

Medlemskommunerna i Dalabanans Intressenter är Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Heby, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, Uppsala och Älvdalen. Region Dalarna, Regionförbundet i Uppsala län samt Region Västmanland är samarbetspartners och adjungerade medlemmar i föreningen.

Ordförande
Abbe Ronsten, Region Dalarna

Telefon: 023-77 70 00

Förste vice ordförande
Annette Riesbeck, kommunalråd Rättvik

Telefon: 0248-70 250

Andre vice ordförande
Carola Gunnarsson, kommunalråd Sala

Telefon: 0224-747101

Övriga ledamöter i styrelsen

Avesta, Lars Isacsson

Borlänge, Ronny Beyer

Falun, Jonny Gahnshag

Gagnef, Irene Homman

Heby, Marie Wilén

Hedemora, Kristina Lundgren

Leksand, Anne-Lie Stenberg

Mora, Anna Hed

Orsa, Bengt-Åke Svahn

Uppsala, Maria Gardfjell

Älvdalen, Annette Eriksson