Miljoner ton stål och trä på två skenor av stål

Längs stråket Mora–Stockholm färdas varje dag mellan 20 och 30 godståg. Snart kommer det att vara många fler, om möjligheterna finns.

Outokumpu är världsledande producent av rostfritt stål. I Avesta planerar man att investera över 5 miljarder för att tredubbla sin produktion på några års sikt. Det är Sveriges just nu största industriinvestering.

SSAB i Borlänge investerar för att öka sin produktion med ytterligare 300 000 ton/år, till totalt 3 000 000 ton/år år 2010. På sikt planeras ännu större ökningar. Senaste investeringen är på ca 3,2 miljarder, varav merparten i Borlänge.

Dessa stora investeringar inom industrin, tillsammans med övriga områden, innebär mer gods på järnväg. Som dessutom ska trängas med ökande persontrafik.