Åtgärdsvalsstudie för Säter resecentrum påbörjad

Trafikverket och Säters kommun har påbörjat genomförande av en s k åtgärdsvalsstudie för Säter resecentrum. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att skapa en gemensam bild över nuvarande tillgänglighetsbrister och framtida behov för väg 70 genom Säter och kopplingen mellan Säters centrum och resecentrum samt att föreslå effektiva och hållbara lösningar. Åtgärdsvalsstudien avser även bidra till att klargöra resecentrums framtida läge och funktion samt kommer att samordnas med andra parallella projekt inom utredningsområdet.