Aktuellt

Snabbtåget till och från Stockholm är tillbaka

SJ återupptar trafiken med snabbtåg mellan Dalarna och Stockholm efter ett pandemiuppehåll på cirka två år. Det nya snabbtåget avgår Dalarna på morgonen och Stockholm på eftermiddagen. Med de nya snabbtågen körs nu 10 direkta tåg per dag Dalarna-Stockholm. https://nyhetsrum.sj.se/pressreleases/snabbtaaget-till-och-fraan-stockholm-aer-tillbaka-3180910  

LÄS MER

Remissvar på Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033”

Just nu pågår processen mot en ny nationell transportinfrastrukturplan för 2022- 2033. Infram har lämnat ett remissvar på det förslag till ny nationell transportplan som Trafikverket presenterat för regeringen. Här kan du läsa Inframs yttrande sin helhet som är undertecknat av ordföranden i våra fyra infrastrukturstråk Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16. Läsa hela remissyttrandet

LÄS MER

Mötestider styrelsen 2021