Planerade satsningar

Illustration Avesta Hedemora Säter

 

Arbetet för Dalabanan har pågått länge och dess framgångar kan tydligt ses i de åtgärder som har prioriterats i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Totalt planeras åtgärder för 1,9 miljarder på Dalabanan, en efterlängtad ny prioritering är spårbytet Uppsala–AvestaKrylbo.

Illustration Avesta Hedemora Säter

 

Arbetet för Dalabanan har pågått länge och dess framgångar kan tydligt ses i de åtgärder som har prioriterats i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Totalt planeras åtgärder för 1,9 miljarder på Dalabanan, en efterlängtad ny prioritering är spårbytet Uppsala–AvestaKrylbo.

Pågående namngivet objekt

Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 – 330 mkr

Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 – 330 mkr

Pågående åtgärder i nationell plan 2014-2025

 

1. Snickarbo – samtidig infart för långa tåg,  systemhandling pågår,  produktion 2020

 

2. Vikmanshyttan – samtidig infart för kort tåg ESIK, bygghandling pågår, produktion 2019

 

3. Rosshyttan –samtidig infart för långa tåg ESIK, bygghandling pågår, produktion 2019

 

4. Gustafs – samtidig infart för långa tåg,  planläggningsprocess pågår, produktion 2021, tillägg GC-tunnel. Tidigt samråd 13 juni

 

5. Hedemora – Ny mötesstation söder om Hedemora, planläggningsprocess pågår, produktion 2021-2022

 

6. Säter– samtidig infart långa tåg, plattformar, GC-tunnel, framtagande av systemhandling pågår, produktion 2021

 

Totalt ca 330 mkr

Visa mer

Visa mindre

+

-

Ny beslutad plan 2018–2029

Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid  – 131 mkr

Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid  – 131 mkr

Åtgärder i beslutad nationell plan 2018–2029, för ökad turtäthet och kortare restid

 

1. Hastighetshöjande åtgärder på sträckorna Uppsala–Sala samt Sala–Avesta Krylbo

 

2. Uppsala Norra- Planskildhet med Börjegatan samt att plankorsning vid Ringgatan kompletteras med inhängnad för att försvåra för tredjeperson att kringå vägskyddsanläggningen under bommarnas liggtid samt att kryssmärkesstolpe med vägljussignal placeras mot Seminariegatan

 

3. Trimningsåtgärder Borlänge bg samt ett ytterligare plattformsspår

 

Totalt ca 130 mkr

Visa mer

Visa mindre

+

-

Övrigt trimningsåtgärder (SINV-anslaget) – 110 mkr

Övrigt trimningsåtgärder (SINV-anslaget) – 110 mkr

Övriga planerade åtgärder SINV-anslaget

 

1. Hastighetshöjande åtgärder Avesta Krylbo-Hedemora ca 30 mkr

 

2. Samtidig infart Hedemora ca 52 mkr

 

3. Plattform, gångtunnel, plankorsning  ca 28 mkr

 

4. I Sala pågår signaltrimning i form av slopad 10-övervakning. Övrigt kräver ställverksbyte. Funktionsutredning kommer starta avseende plankorsningarna samt dialog med intressenter för att uppdatera åtgärdsvalsstudien som gjordes i Sala. Vi planerar eventuellt genomföra fler trimningsåtgärder i samband med spårbytet, en plankorsning t.ex.

 

Visa mer

Visa mindre

+

-

Heby mötesspår – 114 mkr

Heby mötesspår – 114 mkr

Reinvesteringar

Spårbyte Avesta Krylbo-Hedemora   153 mkr

 

Spårbyte Uppsala-Avesta Krylbo  715 mkr

 

Utbyte kontaktledning, hjälpkraft Uppsala N-Avesta Krylbo  378 mkr

 

Summa reinvesteringar ca  1 246 mkr

 

Spårbyte Avesta Krylbo-Hedemora   153 mkr

 

Spårbyte Uppsala-Avesta Krylbo  715 mkr

 

Utbyte kontaktledning, hjälpkraft Uppsala N-Avesta Krylbo  378 mkr

 

Summa reinvesteringar ca  1 246 mkr

 

Övriga satsningar som påverkar Dalabanan

Partiellt dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund – 500 mkr 
(Godsstråket genom Bergslagen)

Partiellt dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund – 500 mkr 
(Godsstråket genom Bergslagen)

Åtgärden finns med i nuvarande nationell plan.

 

Ingår i objektet Godsstråket Storvik-Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken-Kungsgården mötesstation

 

1. Hastigheten kan höjas genom Krylbo från 40-80 km/h vilket även gynnar Dalabanan.
– Ger ca 1 min i kortad gångtid för persontågen på Dalabanan

 

2. Restidsmålet Sala – Hedemora blir lättare att uppnå

 

Tot ca 500 mkr

Visa mer

Visa mindre

+

-

Vad uppnår vi med de pågående och planerade åtgärderna?

Åtgärdspaketen syftar till att möjliggöra ett av regionen efterfrågat trafikupplägg med ett tåg i timmen med förkortad restid.

 

Målbilden är förkortad restid – Uppsala-Borlänge 1h 29 min (89 min)

 

Med dessa planerade åtgärder kan restiden kortas från ca 1h 40 min till ca 1 h 32 min.

 

Tidsvinst ca 8 min, där tågen möts varje timme i Uppsala Norra, Sala, ny mötesstation söder om Hedemora samt Borlänge.

 

Det saknas 3 min för att uppnå målbilden, som ev kräver kurvrätning mellan Uppsala-Sala

Åtgärdspaketen syftar till att möjliggöra ett av regionen efterfrågat trafikupplägg med ett tåg i timmen med förkortad restid.

 

Målbilden är förkortad restid – Uppsala-Borlänge 1h 29 min (89 min)

 

Med dessa planerade åtgärder kan restiden kortas från ca 1h 40 min till ca 1 h 32 min.

 

Tidsvinst ca 8 min, där tågen möts varje timme i Uppsala Norra, Sala, ny mötesstation söder om Hedemora samt Borlänge.

 

Det saknas 3 min för att uppnå målbilden, som ev kräver kurvrätning mellan Uppsala-Sala

Ytterligare effekter

Genom det önskade trafikupplägget och ett femte mötesspår i Borlänge möjliggörs resandeutbyte för fem persontåg samtidigt och därmed bytesförbindelse i samtliga relationer.

 

Utan det femte plattformsspåret är bedömningen att byten mellan tåg i relation Örebro-Borlänge och Borlänge Uppsala och vice versa ej är möjligt. Tågresenärerna får därmed vänta 60 min i Borlänge på nästa förbindelse enligt föreslaget tidtabellsupplägg.

Genom det önskade trafikupplägget och ett femte mötesspår i Borlänge möjliggörs resandeutbyte för fem persontåg samtidigt och därmed bytesförbindelse i samtliga relationer.

 

Utan det femte plattformsspåret är bedömningen att byten mellan tåg i relation Örebro-Borlänge och Borlänge Uppsala och vice versa ej är möjligt. Tågresenärerna får därmed vänta 60 min i Borlänge på nästa förbindelse enligt föreslaget tidtabellsupplägg.