Planerade satsningar

Illustration Avesta Hedemora Säter

Arbetet med att verka för Dalabanans upprustning mellan Uppsala och Mora har pågått länge. Satsningar behöver göras för att kunna möta efterfrågan på effektiva, robusta och hållbara personresor och godstransporter.

 

I den Nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen beslutar regeringen om medel för transportinfrastrukturen. Både i tidigare planer, och i den i juni 2022 beslutade planen för perioden 2022–2033, har avsatts medel för att rusta och modernisera Dalabanan. Fram till 2030 planerar och genomför Trafikverket åtgärder på Dalabanan för närmare två miljarder. Resultatet blir kortare restider för att kunna öka person- och godstrafiken.

 

De satsningar som nu görs ska bidra till:

  God turtäthet, ett tåg i timmen med långväga persontåg Uppsala-Borlänge

  Förkortad restid Uppsala-Borlänge till 89 minuter (dagens restid är 100 minuter)

  Kapacitetsförbättringar som ger plats på spåret för ytterligare trafik

 

När samtliga beslutade åtgärder är klara kan tågen mötas varje timme i Uppsala Norra, Sala, Lustån och i Borlänge. Det ger en förkortad restid med cirka 7 minuter, vilket innebär 93 minuter mellan Uppsala och Borlänge vid timmestrafik. För att nå målbilden 89 minuter krävs ytterligare cirka fyra minuters minskad restid. Trafikverket utreder möjligheten att uppnå detta.

Illustration Avesta Hedemora Säter

Arbetet med att verka för Dalabanans upprustning mellan Uppsala och Mora har pågått länge. Satsningar behöver göras för att kunna möta efterfrågan på effektiva, robusta och hållbara personresor och godstransporter.

 

I den Nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen beslutar regeringen om medel för transportinfrastrukturen. Både i tidigare planer, och i den i juni 2022 beslutade planen för perioden 2022–2033, har avsatts medel för att rusta och modernisera Dalabanan. Fram till 2030 planerar och genomför Trafikverket åtgärder på Dalabanan för närmare två miljarder. Resultatet blir kortare restider för att kunna öka person- och godstrafiken.

 

De satsningar som nu görs ska bidra till:

  God turtäthet, ett tåg i timmen med långväga persontåg Uppsala-Borlänge

  Förkortad restid Uppsala-Borlänge till 89 minuter (dagens restid är 100 minuter)

  Kapacitetsförbättringar som ger plats på spåret för ytterligare trafik

 

När samtliga beslutade åtgärder är klara kan tågen mötas varje timme i Uppsala Norra, Sala, Lustån och i Borlänge. Det ger en förkortad restid med cirka 7 minuter, vilket innebär 93 minuter mellan Uppsala och Borlänge vid timmestrafik. För att nå målbilden 89 minuter krävs ytterligare cirka fyra minuters minskad restid. Trafikverket utreder möjligheten att uppnå detta.

Pågående och kommande arbeten

Det pågår, och kommer under de kommande åren att genomföras, ett flertal arbeten längs Dalabanan, mindre och större.

 

Bland annat skapas möjlighet för smarta möten. Detta görs genom att tågstationer och mötesstationer längs banan byggs om så att två tåg kan mötas för att få så kallade samtidiga infarter. Detta gör att fler tåg kan trafikera Dalabanan och att tågen kan ta sig fram snabbare än i dagsläget.

 

Samtidiga infarter finns i Snickarbo, Vikmanshyttan och Rosshyttan. Trafikverket fortsätter nu och bygger sådana i Hedemora och Säter. Det planeras även för en samtidig infart i Gustafs. En ny mötesstation tas i bruk vid Lustån, söder om Hedemora.

 

Mindre järnvägskorsningar stängs och byggs bort för att få en säkrare omgivning vid järnvägen.

 

Dessutom ska bland annat spåret mellan Uppsala och Avesta Krylbo bytas ut till ett nytt. På flera platser rustas också kontaktledningarna.

 

Klicka på bilden nedan så finner du Trafikverkets åtgärdskarta från september 2022. Åtgärdskartan beskriver översiktligt det som sker och ska ske på Dalabanan de kommande åren.

Åtgärdskarta Dalabanan, september 2022

 

Vill du få mer information om respektive åtgärd hittar du den informationen här hos Trafikverket.

 

I den beslutade Nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 har regeringen också beslutat om fyrspårsutbyggnad mellan Uppsala och Stockholm. Denna utbyggnad kommer på ett positivt sätt att gynna trafiken mellan Stockholm och Dalarna i och med anslutningen till Dalabanan i Uppsala.

 

 

Det pågår, och kommer under de kommande åren att genomföras, ett flertal arbeten längs Dalabanan, mindre och större.

 

Bland annat skapas möjlighet för smarta möten. Detta görs genom att tågstationer och mötesstationer längs banan byggs om så att två tåg kan mötas för att få så kallade samtidiga infarter. Detta gör att fler tåg kan trafikera Dalabanan och att tågen kan ta sig fram snabbare än i dagsläget.

 

Samtidiga infarter finns i Snickarbo, Vikmanshyttan och Rosshyttan. Trafikverket fortsätter nu och bygger sådana i Hedemora och Säter. Det planeras även för en samtidig infart i Gustafs. En ny mötesstation tas i bruk vid Lustån, söder om Hedemora.

 

Mindre järnvägskorsningar stängs och byggs bort för att få en säkrare omgivning vid järnvägen.

 

Dessutom ska bland annat spåret mellan Uppsala och Avesta Krylbo bytas ut till ett nytt. På flera platser rustas också kontaktledningarna.

 

Klicka på bilden nedan så finner du Trafikverkets åtgärdskarta från september 2022. Åtgärdskartan beskriver översiktligt det som sker och ska ske på Dalabanan de kommande åren.

Åtgärdskarta Dalabanan, september 2022

 

Vill du få mer information om respektive åtgärd hittar du den informationen här hos Trafikverket.

 

I den beslutade Nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 har regeringen också beslutat om fyrspårsutbyggnad mellan Uppsala och Stockholm. Denna utbyggnad kommer på ett positivt sätt att gynna trafiken mellan Stockholm och Dalarna i och med anslutningen till Dalabanan i Uppsala.