Näringsliv i internationell toppklass

Stål- och skogsindustrin som i decennier varit kärnan inom svensk export och lagt grunden till den svenska välfärden, är här en levande del av samhället. I regionen ligger Dalarna, som är landets fjärde största exportlän med världsledande företag som ABB, SSAB, StoraEnso och Outokumpu på kartan.

Landets fjärde största stad, Uppsala, är en viktig knutpunkt och ett kreativt växthus för en mängd kunskapsföretag. Inte minst inom biotek­niksektorn, där Uppsala anses ledande i Sverige och är mycket framstående på det internationella planet.