Sveriges största turismlän utanför storstäderna

Att Dalarna är en region som är vacker och har mycket att erbjuda, vittnar det faktum att länet följer tätt efter storstadsregionerna och placerar sig som Sveriges tredje största turismlän. Antalet människor som vill uppleva utbudet i Dalarna ökar också år efter år.