Järnvägen mellan Morastrand och Lomsmyren elektrifieras

Efter elektrifieringen kan tågen köras med hjälp av ellok från Lomsmyrens timmerterminal och vidare ut på Dalabanan. Läs mer på Trafikverkets hemsida.

LÄS MER

SJ utökar Trafiken mellan Dalarna och Stockholm sommaren 2023

SJ meddelar i ett pressmeddelande 230613 att de avser att utöka trafiken mellan Stockholm – Borlänge – Falun/Mora under sommaren 2023.

LÄS MER

Förhandling behöver skyndsamt inledas för att avveckla stationsavgiften på Arlanda

Mälardalsrådet påtalar i sitt remissvar på betänkandet Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet (Ds 2023:3) att en förhandling skyndsamt behöver inledas för att avveckla stationsavgiften på Arlanda. Remissvaret kan läsas i sin helhet på Mälardalsrådets hemsida.

LÄS MER

Trafikverkets satsningar på Dalabanan de kommande åren

Trafikverket har 220915 meddelat vilka satsningar som ska göras på Dalabanan de kommande åren, baserat på de ekonomiska förutsättningar de haft sedan tidigare och det som tillkommit enligt beslut i juni rörande nationell plan för 2022-2033. Via länkarna nedan finner du information från Trafikverket. Dalabanan rustas Åtgärdskarta Dalabanan Dalabanan rustas – tågtrafiken stängs i 10 […]

LÄS MER

Snabbtåget till och från Stockholm är tillbaka

SJ återupptar trafiken med snabbtåg mellan Dalarna och Stockholm efter ett pandemiuppehåll på cirka två år. Det nya snabbtåget avgår Dalarna på morgonen och Stockholm på eftermiddagen. Med de nya snabbtågen körs nu 10 direkta tåg per dag Dalarna-Stockholm. https://nyhetsrum.sj.se/pressreleases/snabbtaaget-till-och-fraan-stockholm-aer-tillbaka-3180910  

LÄS MER

Remissvar på Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033”

Just nu pågår processen mot en ny nationell transportinfrastrukturplan för 2022- 2033. Infram har lämnat ett remissvar på det förslag till ny nationell transportplan som Trafikverket presenterat för regeringen. Här kan du läsa Inframs yttrande sin helhet som är undertecknat av ordföranden i våra fyra infrastrukturstråk Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16. Läsa hela remissyttrandet

LÄS MER

Mötestider styrelsen 2023