Förhandling behöver skyndsamt inledas för att avveckla stationsavgiften på Arlanda

Mälardalsrådet påtalar i sitt remissvar på betänkandet Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet (Ds 2023:3) att en förhandling skyndsamt behöver inledas för att avveckla stationsavgiften på Arlanda. Remissvaret kan läsas i sin helhet på Mälardalsrådets hemsida.