Mötestider styrelsen 2021

Styrelsemöten

210129

210423 (Föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte)

210603

211001

211203

Styrelsemötena genomförs digitalt så länge som pandemin så kräver.