Remissvar Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

Här kan du ta del av vårt gemensamma remissvar från Infram till Regeringskansliet.