Trafikverkets satsningar på Dalabanan de kommande åren

Trafikverket har 220915 meddelat vilka satsningar som ska göras på Dalabanan de kommande åren, baserat på de ekonomiska förutsättningar de haft sedan tidigare och det som tillkommit enligt beslut i juni rörande nationell plan för 2022-2033. Via länkarna nedan finner du information från Trafikverket.

Dalabanan rustas

Åtgärdskarta Dalabanan

Dalabanan rustas – tågtrafiken stängs i 10 dagar – www.trafikverket.se